První setkání s obyvateli Lysolají přineslo první podněty k řešení

První setkání s obyvateli Lysolají přineslo první podněty k řešení

Vážení a milí spoluobčané Lysolají, na začátku prosince jsme zorganizovali první setkání s Vámi v restauraci Refresh point na Břetislavce. Hostem byl 1. místostarosta Prahy 6 a člen zastupitelstva hl. m. Prahy Jakub Stárek.

V příjemné a uvolněné atmosféře jsme s přítomnými obyvateli Lysolají, mezi kterými byli jak starousedlíci, tak i obyvatelé mladší generace, diskutovali nad tématy, které je v současnosti na území obce trápí. Čtyři hlavní témata rezonovala večerem. Především otázka budoucí připravenosti místní školy a školky na narůstající počet obyvatel Lysolají. Jakub Stárek předával zkušenosti, které získal na ministerstvu školství, kde několik let pracoval ve vedoucí pozici. Také zmiňoval, jak řeší výstavbu nové školy v rámci nových developerských projektů na Praze 6. Doporučil, aby Lysolaje řešily kapacity školství souběžně s novou výstavbou. Dále se diskutovala nešťastná dopravní situace a to především ve spojení příliš rychlé jízdy v obci i přes umístnění úsekových radarů a rychlosti snížené na 30 km/h. Díky přítomnosti Ondřeje Matěje Hrubeše, který se dlouhodobě věnuje dopravní problematice, zde zazněly některé možnosti řešení bezpečného průjezdu Lysolajemi. Také jsme byli seznámeni s plány Prahy 6, týkající se dolní oblasti Lysolají a napojení na Dejvice. V souvislosti tím jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o možnostech MHD v budoucnu. V neposlední řadě se řešila přítomnost lidí bez domova v oblasti zahrádkářské osady u hranice s Prahou 6. Martin Sitár z místního sdružení ODS Lysolaje přislíbil, že ve spolupráci s Jakubem Stárkem budou hledat takové řešení, aby v Lysolajích bylo bezpečno a tento problém nepřerostl únosnou hranici. Nakonec se řešila otázka volnočasových aktivit pro seniory. Místní senioři upozornili, že v porovnání s Prahou 6 se v Lysolajích nekonají pro ně žádné pravidelné akce. Na základě diskuze s Jakubem Stárkem byla nastíněna možnost řešení, jak otevřít seniorské akce v Praze 6 i pro obyvatele Lysolají. Bude k tomu potřebná součinnost z lysolajské radnice. Martin Sitár slíbil, že se bude zabývat všemi podněty, které na setkání s obyvateli zazněli a poděkoval všem za aktivní přístup. Večer v příjemné přátelské atmosféře byl zpříjemněn místní znamenitou kuchyní a dobrým pivem. Na únor chystáme další setkání, kde se vrátíme ke zmiňovaným tématům a otevřeme témata další, třeba i spolu s Vámi. Děkujeme a těšíme se na Vás Místní sdružení ODS Praha Lysolaje